Velkommen til B&C Stillas

B&C Stillas tilbyr utleie av skandinavisktalende stillasmontører med høy fagkunnskap innen bygg, anlegg og industri.  Vi har kunnskapen, verktøyene og kreativiteten til å følge deres prosjekt i mål. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 • Helse
  Det kreves god helse for å være stillasbygger. B&C Stillas har kontinuerlig fokus på  opplæring og bruk av personlig verneutstyr for å forebygge helseskader og ulykker.
 • Miljø
  Et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte bidrar til motiverte medarbeidere. Dette resulterer i lojalitet både internt og ut mot kunder, som igjen gir et bedre sluttprodukt.
 • Sikkerhet
  Det finnes ingen snarveier når det kommer til sikkerhet. Sikkerhetskulturen i B&C Stillas er knyttet til en nullvisjon om ingen skader på mennesker. Vi arbeider systematisk med risikovurderinger for å nå denne målsetningen.

Referanse

 • "Oslo Stillasutleie As leier 6 montører fra B&C Stillas daglig. Både i forberedelser og gjennomføring opptrer B&C Stillas på en proff og betryggende måte. Med sine dyktige stillasarbeidere føler man seg trygg på at oppgavene blir gjennomført på en fagmessig riktig måte."

  Claes Gustavsson - Daglig leder for Oslo Stillasutleie As
 • "Selskapets ledelse responderer raskt på våre forespørsler. Videre oppfatter vi at selskapet arbeider i henhold til bransjens krav, tilpasset eksisterende lover og forskrifter. B & C Stillas AS har personell med tilfredsstillende kompetanse / kvalifikasjoner / produktivitet."

  Birger Flaatnes - Styreleder for Mesa AS og forfatter til Stillasboka

Samarbeidspartnere