Helse, miljø og sikkerhet

En av de viktigste aspektene ved montering av stillas er HMS.

Fagarbeidere og allmenheten setter sine liv i hendene på stillasemontører hver dag.

Høy fagkunnskap og erfaring gjør at vi alltid har fokus på egen og andres sikkerhet. 

Helt siden starten i 2008 har B&C Stillas arbeidet etter to prinsipper. Forhindre ulykker og redusere skader. Den beste ulykken er selvsagt den som aldri inntreffer. 

Dette krever kontinuerlig kompetanseutvikling av stillasmontører og ledere. I tillegg kreves motiverte medarbeidere og ikke minst sunne holdninger.

B&C Stillas har som ambisjon at være en bedrift for kunder som trenger å utføre jobb i høyden på en sikker måte. 

For mer informasjon ta kontakt